Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.5/2021 se bude konat dne 13.10. 2021 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtové opatření č.5/2021, č.6/2021
3. Oprava místní komunikace Důl
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 29.září 2021
Sejmuto dne : 14.října 2021

Soubory ke stažení