Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.3/2021 se bude konat dne 26.5. 2021 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtové opatření č.1/2021, č.2/2021
3. Různé
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 12.května 2021
Sejmuto dne : 27.května 2021

Soubory ke stažení