Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.2/2021 se bude konat dne 10.3.2021 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020
3. Závěrečný účet za rok 2020
4. Účetní závěrka za rok 2020
5. Rozpočtový výhled 2022 - 2025
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 16.února 2021
Sejmuto dne : 11.března 2021

Soubory ke stažení