Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.5/2020 se bude konat dne 9.12. 2020 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Poplatky na rok 2021
3. Různé
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 25.listopadu 2020
Sejmuto dne : 9.prosince 2020

Soubory ke stažení