Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce


Zasedání zastupitelstva obce Důl č.3/2020 se bude konat dne 10.6.2020 v 17.00 hod. v budově obecního úřadu Důl.


Připravovaný program:
1. Zahájení, schálení programu, volba ověřitelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019
3. Závěrečný účet za rok 2019
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr


Zasedání zastupitelstva je veřejné.


Starosta obce
Pavel Strnad


Vyvěšeno dne : 20.května 2020
Sejmuto dne : 10.června 2020

Soubory ke stažení