Přejít k hlavnímu obsahu

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ SOMPO
Roučkovice 63, 395 01 Pacov
Tel.: 565 323 012 | Fax: 565 321 074
E-mail: zenahlik@sompo.cz| lapacek@sompo.cz
___________________________________________________________________________

V Pacově 1.12.2019


Oznámení o zveřejnění dokumentů
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nám plyne povinnost v oblasti zveřejňování informací. Tímto dopisem bychom Vás chtěli informovat ohledně zveřejnění dokumentů a možnost nahlédnutí do listinných dokumentů Dobrovolného svazku obcí Sompo.

Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu a schválené střednědobé výhledy jsou zveřejňovány vždy na internetových stránkách http://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice po předchozí domluvě s předsedou Mgr. Janem Brožkem, tel. 776 286 416.

Návrhy rozpočtu a schválené rozpočty jsou zveřejňovány také na stránkách http://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a v listinné podobě taktéž k nahlédnutí v kanceláři Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice po předchozí domluvě s předsedou Mgr. Janem Brožkem, tel. 776 286 416.

Závěrečné účty jsou zveřejňovány ve stupni návrhu i schváleného dokumentu na http://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnou v kanceláři Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice po předchozí domluvě s předsedou Mgr. Janem Brožkem, tel.776 286 416.

Na Vaší úřední desce musí být uveřejněn vždy návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu. O schváleném střednědobém výhledu, schváleném rozpočtu, schváleném rozpočtovém opatření a schváleném závěrečným účtem se uvede oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby (viz uvedeno výše).
www.sompo.cz

Soubory ke stažení