Přejít k hlavnímu obsahu

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 709 68 721; www.straziste.cz
___________________________________________________________________________

Předseda svazku: Ing. Lukáš Vlček, tel.: 607 939 900, e-mail: starosta@mestopacov.cz

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážená paní místostarostko, vážený pane místostarosto,
tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně hospodaření Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Tato povinnost vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Střednědobé výhledy rozpočtu jsou zveřejňovány ve stupni návrhu i schváleného dokumentu na www.stražiště.cz
Rozpočty jsou zveřejňovány ve stupni návrhu i schváleného dokumentu a schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována na www.straziště.cz
Závěrečné účty jsou zveřejňovány ve stupni návrhu i schváleného dokumentu na www.straziste.cz
Schválená pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejňována na www.straziste.cz
Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov po předchozí domluvě.

Tento dokument prosím zveřejněte na svých úředních deskách.
 

Soubory ke stažení