Přejít k hlavnímu obsahu

Usnesení zastupitelstva obce Důl č. 1 - 2020 ze dne 29.1. 2020

  1. Zastupitelstvo obce ověřilo návrh Územního plánu Důl a konstatuje, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje po aktualizaci č. 1,2 a 3 a se Zásadami územního rozvoje Kraje Vsočina po aktualizaci č. 1,2,3,5 a 6, dále není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu.
  2. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a bere na vědomí vypořádání připomínek.
  3. Zastupitelstvo obce vydává Územní plán Důl

 

Josef Pícha, místostarosta obce

Pavel Strnad, starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 29.1. 2020

Sejmuto dne: 14.2. 2020

Soubory ke stažení