Přejít k hlavnímu obsahu

V Pacově dne 28.6.2022


Zveřejnění informací týkajících se schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu
Stražiště za rok 2021 na úřední desce obce, městysu a města

tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací.

  • Závěrečný účet byl schválen dne 27.6.2022 Členskou schůzí a zveřejněn dne 28.6.2022 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/
  • V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Tuto informaci je nutné mít zveřejněnou až do schválení závěrečného účtu za následující rok.

 

Soubory ke stažení