Přejít k hlavnímu obsahu

Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2020

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOM Stražiště. Přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20205060508_10 Ing. Bc. Josef Šenk. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Soubory ke stažení