Přejít k hlavnímu obsahu

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 a návrh závěrečného účtu za rok 2020

Obsah závěrečného účtu:

  • Porovnání nákladových a výnosových účtů 
  • Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 
  • Majetek 
  • Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 
  • Měsíční stav finančních prostředků 
  • Porovnání běžných a kapitálových výdajů 
  • Porovnání příjmů a výdajů 
  • Porovnání plnění sdílených daní 1
  • Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
  • Porovnání aktivních a pasivních účtů